Política de Privacidad

D’acord amb el que disposa la Llei Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Carácter Personal (LOPD) s’informa als usuaris del present lloc web que les dades personals facilitades a través dels diversos formularis i correus electrònics que integren aquesta web, passaran a formar part d’un fitxer de dades de carácter personal anomenat “USUARIS WEB”, la titularitat i responsabilitat del qual correspon al registrador de la mateixa web, i les dades del mateix es troben recollides a l’apartat Avís Legal del portal web, sent la seva finalitat la de poder atendre i processar adequadament les sol·licituds de consulta remeses, així com poder informar-li i transmetre-li informació dels serveis oferts per la web DELGADO LORENTE ADVOCATS, S.L.P.

– Amb la remissió de les seves dades, vosté presta el seu consentimient exprés per a que es pugui dur a terme el tractament automatitzat, i sempre pel compliment de les finalitats anteriorment indicades. Les seves dades personals són tractades amb la máxima confidencialitat cosa garantida mitjançant la seva protecció per la LOPD.
Es procedirà , en el seu cas, a l’arxiu de les dades que els usuaris facilitin per a realitzar una consulta o remetre una sol·licitud, o per a concertar dia i hora de visita, alguns del quals són necessaris per atendre adequadament les mateixes. L’usuari és advertit, convenientment, de la necessitat de facilitar aquestes dades.

– Li informem que la direcció de correu electrònic és utilitzada per a donar resposta a la seva consulta jurídica, donar resposta a a la seva sol·licitud de concertar dia i hora de visita, així com per poder transmetre-li informació dels serveis oferits i informar-li de qualsevol altre canvi rellevant que es produeixi.
S’informa als usuaris que tenen reconeguts els drets d’accés, rectificació, oposició i cancelació de les seves dades personals. Aquests drets podran ser exercits, bé per l’usuari, bé pel seu representant, mitjançant la remisió de sol·licitud escrita i signada al domicili Carrer de la Salut nº43-B, 08202 Sabadell (Barcelona), adjuntant fotocòpia del DNI i indicant el motiu del propi escrit.

– A la nostra pàgina web no hi trobareu hipervincles que permetin la comunicació de les vostres dades a altres pàgines web. A més, les vostres dades no seran segmentades ni tampoc fem ús de métodes invisibles de tractament de dades personals.
Delgado Lorente Advocats, S.L.P., d’acord amb la legislació aplicable, ha establert totes les mesures, normes, procediments, regles i estàndars al seu abast (conforme al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD) encaminats a garantir els nivells de seguretat exigits, per a evitar la pérdua, ús fraudulent o mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que l’usuari hagi facilitat. Sense perjudici d’informar-li que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

– De la mateixa manera, Delgado lorente Advocats, S.L.P. garateix al titular de les dades la custòdia i tractament de les mateixes sota les degudes condicions de seguretat, secret professional i confidencialitat.